Přihlášených týmů

15
 

Do I.Questu 2024 zbývá

Poslední komentáře

Ročník: 

Postup registrace pro ročník 2018:

Pozor RADIOKLUB změnil banku, zkontrolujte, že použiváte správné číslo účtu!

Tým, který se chce registrovat do I.Questu 2018, provede následující dva kroky:
1.    Odešle přihlášku na emailovou adresu: registrace@i-quest.cz. V této přihlášce uvede jméno týmu, jméno zodpovědné osoby a kontakt (e-mail, telefon). Počet ostatních soutěžících a počet dopravních prostředků je možné doplnit později, nejpozději však sedm dní před konáním soutěže. Registrační formulář jsme v rámci snižování nadbytečné byrokracie zrušili.

2.    Provede platbu startovného Kč 1500,- na účet Radioklubu OK1KPI Písek, číslo účtu: 2001180022 / 2010 s variabilním symbolem 2018106357. Do zprávy pro příjemce zadá jméno týmu, shodné se jménem v registračním emailu.

Jakmile dorazí platba na účet OK1KPI, bude týmu registrace potvrzena. (Kontrolu příchozích plateb bankovního účtu radioklubu provádíme nejpozději jednou denně.)

Jména registrovaných týmů budou zveřejněna na stránkách soutěže.

Nejpozději měsíc před soutěží obdrží každý tým více informací vztahujících se k aktuálnímu ročníku.

Uzávěrka registrací je 15.7.2018. (Pokud bude naplněna soupiska všech třiceti týmů, bude uzávěrka dříve)

Týmy, které se zúčastnily I.Questu v roce 2017 mají rezervovanou registraci do 30.4.2018. Pokud do tohoto termínu neregistrují svůj tým o rezervaci přicházejí.

Přihlášení

Seznam galerií